Välkommen!

Vi arbetar med utvecklingsfrågor, kreativitetsforskning
och innovationsvetenskap.

Pedax Production är ett familjeföretag i Jönköpings kommun
som sedan 1982 har arbetat med konsultativ verksamhet inom
utbildningssektorn, föredrag, konferensplanering samt produktion
och distribution av pedagogiskt material.

* * * * * * * * * * * *

VI UPPDATERAR NU SIDAN

* * * * * * * * * * * *