Kognitiken i Praktiken

Kognitik i PraktikenFör att behålla vår nuvarande levnadsstandard i Sverige krävs antingen större intäkter (= högre skatt) eller ett bättre resursutnyttjande av befintliga medel. Ett förbättrat individfokus får medarbetarna  i alla företag och förvaltningar att må bättre!

En effektivare fokusering mot individnivån i olika processer kommer att resultera i såväl bättre arbetsklimat som en effektivare produktion. För att en förändring ska ske, måste även den löpande kompetensutvecklingen för olika grupper i högre grad fokusera det operativa tänkandet och träning i att använda mentala strukturer för ett bättre resursutnyttjande.

Med boken ”Kognitiken i Praktiken” liknas det nuvarande utbildningssamhället vid en trebent stol där de befintliga benen är KUNSKAP, FÄRDIGHET och SOCIALISATION.
Det ben som hittills har saknats är ”KOGNITIK” vilket inkluderar såväl koncept för förändring och utveckling som effektiva verktyg för detta arbete. (Tankenycklar)

  • Kreativitetsteorin” berättar om individens möjligheter att öka sin kreativa förmåga.
  • Operativitetsteorin” behandlar de mentala strukturer som på ett aktivt sätt möjliggör den kreativa handlingen och vidareutvecklingen av denna.
  • Innovationsteorin” pekar ut vägen till Uppfinningen och Innovationen – slutmålet för den kreativa processen i form av en ny vara eller tjänst.
  • I ”Kognitiken i Praktiken” knyter Folke Dahlqvist slutligen ihop de tre delarna och presenterar på ett praktiskt och engagerat sätt de 123 Tankenycklarna™ med ett flertal enkla vardagsexempel. Boken vänder sig till alla som är intresserade av utbildnings – och utvecklingsfrågor. Grundtemat är att små förändringar i människans sätt att tänka, kan öka det mentala resursutnyttjandet hos varje individ och i förlängningen även påverka vår nuvarande samhällsutveckling på ett positivt sätt. Bokens innehåll är lika användbart som utgångspunkt för gruppdiskussioner som för egen kompetensutveckling.

Var kan jag köpa böckerna?

Bokus

Boken Kreativitetsteorin finns att köpa från Bokus

Nomen förlag - Visby

Klicka på respektive boks titel för att beställa böckerna ”Lärobok i Kognitik”, ”Kognitiken i Praktiken”, ”Operativitetsteorin” och ”Innovationsteorin” från Nomen Förlag, Visby

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.