Lärobok i Kognitik

I ”Lärobok i Kognitik” ansluter Folke Dahlqvist på många sätt till de tankar och synpunkter som Kognitionsforskaren Edvard de Bonos  presenterat på det operativa tänkande i ett 70-tal böcker.

Dahlqvist har förenklat de Bonos tankar och strukturerar dem på ett lättfattligt sätt. Därför kan boken läsas med stor behållning av alla som sysslar med utbildning och utvecklingsverksamhet.

Folke Dahlqvist har arbetat i skolan i drygt 40 år – halva tiden centralt som  utvecklingssekreterare, fortbildningsledare och 1:e skolbibliotekarie och halva tiden som platschef vid skola och som verksamhetschef vid Upptech – Jönköpings Science Center.

Sedan 1982 har Dahlqvist dessutom medverkat i huvudredaktionen för Pedagogisk Uppslagsbok samt skrivit 15 böcker och ett 80-tal läromedel främst för grundskolan inom ramen för Pedax Production.

Övriga böcker på samma tema;

  • Operativitetsteorin” behandlar de mentala strukturer som på ett aktivt sätt möjliggör den kreativa handlingen och vidareutvecklingen av denna.
  • Innovationsteorin” pekar ut vägen till Uppfinningen och Innovationen – slutmålet för den kreativa processen i form av en ny vara eller tjänst.
  • I ”Kognitiken i Praktiken” knyter Folke Dahlqvist slutligen ihop de tre delarna och presenterar på ett praktiskt och engagerat sätt de 123 Tankenycklarna™ med ett flertal enkla vardagsexempel. Boken vänder sig till alla som är intresserade av utbildnings – och utvecklingsfrågor. Grundtemat är att små förändringar i människans sätt att tänka, kan öka det mentala resursutnyttjandet hos varje individ och i förlängningen även påverka vår nuvarande samhällsutveckling på ett positivt sätt. Bokens innehåll är lika användbart som utgångspunkt för gruppdiskussioner som för egen kompetensutveckling.

Var kan jag köpa böckerna?

Bokus

Boken Kreativitetsteorin finns att köpa från Bokus

Nomen förlag - Visby

Klicka på respektive boks titel för att beställa böckerna ”Lärobok i Kognitik”, ”Kognitiken i Praktiken”, ”Operativitetsteorin” och ”Innovationsteorin” från Nomen Förlag, Visby