Operativitetsteorin

Folke Dahlqvist är utbildad pedagog och författare till ett hundratal läromedel. Han har dessutom skrivit ett flertal böcker om tänkande och kreativitet.

Den första boken om Kognitik – Kreativitetsteorin – kom ut på Brain Books förlag 1998, och denna bok – Operativitetsteorin – är en uppföljare på samma tema: Hur kan vi förbättra vårt personliga mentala resursutnyttjande genom att tänka ”på ett smartare sätt”- exempelvis med hjälp av s.k. Tankenycklar?

Boken är dels en beskrivning av hur man hanterar olika mentala processer på ett mera strukturerat och kreativt sätt med kopplingar till praktiska vardagsproblem, dels informerar den om innehållet i de övriga sex komponenterna av Kognitikkonceptet.

Operativitetsteorin tar upp ett stort antal centrala frågor exempelvis hur det kommer sig att Edvard de Bonos teorier om det strukturerade och laterala tänkandet inte har slagit igenom i Skandinavien, när alla exempelvis känner till Tony Buzans Tankekartor. I synnerhet när dessa metoder egentligen handlar om samma sak – att definiera och beskriva konkreta och praktiskt användbara strukturer för dynamiskt och kreativt tänkande?

För användning av materialet i studiecirklar och gruppsamtal finns även ett antal bildserier att beställa från oss via vår kontaktsida.

Uppgifter om föreläsningar i anslutning till Kognitikkonceptet finns bl a hos Svenska Barnboksinstitutet.

Boken vänder sig till alla med intresse för utvecklingsfrågor och olika typer av resursutnyttjande – kanske speciellt till verksamma inom utbildningssektorn – på alla nivåer.

”Den här boken ska man läsa ett kapitel ur varje kväll!
/Korrekturläsaren

  • Kreativitetsteorin” berättar om individens möjligheter att öka sin kreativa förmåga.
  • Operativitetsteorin” behandlar de mentala strukturer som på ett aktivt sätt möjliggör den kreativa handlingen och vidareutvecklingen av denna.
  • Innovationsteorin” pekar ut vägen till Uppfinningen och Innovationen – slutmålet för den kreativa processen i form av en ny vara eller tjänst.
  • I ”Kognitik i praktiken” knyter Folke Dahlqvist slutligen ihop de tre delarna och presenterar på ett praktiskt och engagerat sätt de 123 Tankenycklarna™ med flertal enkla vardagsexempel. Boken vänder sig till alla som är intresserade av utbildnings- och utvecklingsfrågor. Grundtema är att små förändringar i människans sätt att tänka, kan öka det mentala resursutnyttjandet hos varje individ och i förlängningen även påverka vår nuvarande samhällsutveckling på ett positivt sätt. Bokens innehåll är lika användbart som utgångspunkt för gruppdiskussioner som för egen kompetensutveckling.

Var kan jag köpa böckerna?

Bokus

Boken Kreativitetsteorin finns att köpa från Bokus

Nomen förlag - Visby

Klicka på respektive boks titel för att beställa böckerna ”Lärobok i Kognitik”, ”Kognitiken i Praktiken”, ”Operativitetsteorin” och ”Innovationsteorin” från Nomen Förlag, Visby

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.